Chung cư Hateco Hoàng Mai

Dự án Chung cư Hateco Hoàng Mai là một trong những dự án sử dụng sản phẩm sơn và khóa JEP

Dự án Ecohome 2

Dự án nhà ở xã hội Ecohome 2 là một trong những dự án sử dụng sản phẩm sơn và khóa JEP