Lữ đoàn 91 – Sóc Sơn, Hà Nội

971

Posted in Công trình, Sử dụng sơn Jep.