Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Dự án sử dụng sản phẩm Khóa JEP của Công ty Cổ phần Nhật Bản

Tên dự án: Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ: Xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Quy mô dự án: Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng có công suất 4x300MW, tổng mức đầu tư hơn 1,2 tỷ USD tương ứng khoảng 24.000 tỷ đồng, sản xuất ra 7,2 tỉ KWh điện mỗi năm, cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia tạo ra doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng và góp vào ngân sách địa phương và nhà nước trên 400 tỷ đồng tiền thuế hàng năm. Chu trình sản xuất điện của Nhà máy bao gồm 2 thiết bị chính là lò hơi và tuabin, máy phát với hệ thống truyền tải điện bao gồm 2 sân phân phối 220kV và 110 kV.

Tại dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, chủ đầu tư đã tin tưởng vào chất lượng và quyết định sử dụng sản phẩm Khóa JEP cho công trình của mình.

Posted in Công trình, Sử dụng khóa Jep.