Nhà máy thủy điện Sơn La

Nhà máy thủy điện Sơn La

Nhà máy thủy điện Sơn La

Dự án sử dụng sản phẩm Khóa JEP của Công ty Cổ phần Nhật Bản

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Sơn La

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Tại dự án Nhà máy thủy điện Hải Phòng, chủ đầu tư đã tin tưởng vào chất lượng và quyết định sử dụng sản phẩm Khóa JEP cho công trình của mình.

Posted in Công trình, Sử dụng khóa Jep.