Gama nano

Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang T45 – Chương Mỹ, Hà Nội

T45

Posted in Công trình, Sử dụng sơn Jep.