Khóa tay gạt và Khóa nắm tròn

Khóa đồng cao cấp

Khóa chống cháy

Khóa đồng mạ vàng

Khóa đồng JP-501-24K

JP-501-24K là lọai khóa đồng cửa thông phòng và cửa vệ sinh, mạ vàng 24K sang trọng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K Thân khóa: Thân Inox  58 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép LOẠI CỬA PHÙ HỢP – Áp dụng: Cửa thông […]

Khóa đồng JP-801-24K

JP-801-24K là lọai khóa đồng cửa thông phòng và cửa ban công 1 cánh, mạ vàng 24K sang trọng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K Thân khóa: Thân Inox  85  đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép LOẠI CỬA PHÙ HỢP […]

Khóa đồng JP-901-24K

JP-901-24K là lọai khóa đồng cửa chính và cửa ban công 2 cánh, mạ vàng 24K sang trọng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K Thân khóa: Thân Inox  85 đại đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép LOẠI CỬA PHÙ HỢP […]

Khóa đồng đại sảnh JP-002-24K

JP-002-24K là lọai khóa đồng đại sảnh kiểu tay 02 ; mạ vàng 24K sang trọng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K Thân khóa: Thân Inox  cao cấp, cấu tạo đặc biệt có chốt an toàn và móc chống cắt (SUS 304) Củ chìa: Củ […]

Khóa đồng JP-001P-24K

JP-001P-24K là bộ khóa đồng đại sảnh kiểu tay 01, mạ vàng 24K sang trọng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K LOẠI CỬA PHÙ HỢP – Áp dụng: Cửa đại sảnh, cửa hội nghị – Kích thước: cửa có độ dày 4.5 cm trở lên – Loại cửa: các loại […]

Khóa đồng đại sảnh JP-001-24K

 JP-001-24K là khóa đồng đại sảnh kiểu tay 01, mạ vàng 24K sang trọng.  Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24K Thân khóa: Thân Inox  cao cấp, cấu tạo đặc biệt có chốt an toàn và móc chống cắt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa […]

Goal Đại 85

Mã SP: Goal 85PB

Loại khóa Đại Sảnh cao cấp đúc nguyên bản bằng đồng đỏ cao cấp, mạ vàng 24K

Goal 85

Mã SP: Goal 85 PS

Loại khóa Đại Sảnh cao cấp đúc nguyên bản bằng đồng đỏ cao cấp, mạ vàng 24K

Goal LX

Mã SP: Goal LX

Loại khóa Đại Sảnh cao cấp đúc nguyên bản bằng đồng đỏ cao cấp, mạ vàng 24K