Khóa tay gạt

Khóa nắm tròn

Khóa chống cháy

Khóa Goal

Khóa tay gạt JEP MC 15

Mã SP: MC 15

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa chính nhà riêng hoặc cửa thông phòng có kích thước lớn bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 24

Mã SP: MC 24

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa tum hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 10

Mã SP: MC 10

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa thông phòng hoặc cửa chính lớn bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 7

Mã SP: MC 7

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa chính nhà riêng bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 13

Mã SP: MC 13

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp