Khóa tay gạt và Khóa nắm tròn

Khóa đồng cao cấp

Khóa chống cháy

Khóa đồng mạ vàng

Khóa đồng JP-908-RG

KHÓA ĐỒNG CAO CẤP JP-908-RG JP-908- RG là loại khóa đồng cửa chính và cửa ban công 2 cánh, màu đồng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox 85 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép HÌNH ẢNH […]

Khóa đồng JP-503-RG

KHÓA ĐỒNG CAO CẤP JP-503-RG JP-503- RG là loại khóa đồng thông phòng và cửa vệ sinh, màu đồng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox 58 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép HÌNH ẢNH SẢN PHẨM […]

Khóa đồng JP-803-RG

KHÓA ĐỒNG CAO CẤP JP-803-RG JP-803- RG là loại khóa đồng thông phòng và cửa ban công 1 cánh, màu đồng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox 85 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép HÌNH ẢNH […]

Khóa đồng JP-903-RG

KHÓA ĐỒNG CAO CẤP JP-903-RG JP-903- RG là loại khóa đồng cửa chính và cửa ban công 2 cánh, màu đồng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox 85 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép HÌNH ẢNH […]

Khóa đồng đại sảnh JP-003-RG

KHÓA ĐỒNG ĐẠI SẢNH JP-003-RG JP-003- RG là loại khóa đồng đại sảnh loại tôm, màu đồng. Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox  cấu tạo đặc biệt có chốt an toàn (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa thông minh chống sao chép […]

Khóa đồng mạ vàng JP-501-24K

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG JP-501-24K JP-501- 24K là loại khóa đồng cửa thông phòng và cửa vệ sinh, mạ vàng 24K Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24k Thân khóa: Thân Inox 58 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép HÌNH […]

Khóa đồng mạ vàng JP-801-24K

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG JP-801-24K JP-801- 24K là loại khóa đồng cửa thông phòng và cửa ban công 1 cánh, mạ vàng 24k Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24k Thân khóa: Thân Inox 85 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn […]

Khóa đồng mạ vàng JP-901-24K

KHÓA ĐỒNG MẠ VÀNG JP-901-24K JP-901- 24K là loại khóa đồng cửa chính và cửa ban công 2 cánh, mạ vàng 24k Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, mạ vàng 24k Thân khóa: Thân Inox 85 đặc biệt (SUS 304) Củ chìa: Củ chìa rãnh xoắn kép […]

Khóa đồng đại sảnh JP-002-24K

KHÓA ĐỒNG ĐẠI SẢNH JP-002-24K JP-002- RG là loại khóa đồng đại sảnh 64cm kiểu tay 002, mạ vàng 24K Mẫu mã khóa hiện đại sang trọng THÔNG SỐ KỸ THUẬT Chất liệu: Đồng, màu đồng Thân khóa: Thân Inox cấu tạo đặc biệt có chốt an toàn và móc chống cắt ( SUS304) Củ […]