Khóa tay gạt

Khóa nắm tròn

Khóa chống cháy

Khóa Goal

Khóa tay gạt JEP MC 41

Mã SP: MC 41

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa chính nhà riêng hoặc cửa thông phòng có kích thước lớn Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 42

Mã SP: MC 45

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa chính nhà riêng hoặc cửa thông phòng có kích thước lớn Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 45

Mã SP: MC 45

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa tay gạt JEP MC 22

Mã SP: MC 22

Loại khóa tay gạt dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa nắm tròn JEP A200

Mã SP: A200

Loại khóa Inox mờ bát nhỏ múi sao dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa nắm tròn JEP A400

Mã SP: A400

Loại khóa màu vương miện nhỏ dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp

Khóa nắm tròn JEP S300

Mã SP: S300

Loại khóa màu đồng bát to dùng cho cửa thông phòng hoặc ban công bằng Inox SUS 201/304 cao cấp