Chung cư Hateco Hoàng Mai

Dự án Chung cư Hateco Hoàng Mai là một trong những dự án sử dụng sản phẩm sơn và khóa JEP