TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI


1. Tầm nhìn:

  • Đặt khách hàng vào tâm trí, sự hài lòng của họ là chìa khóa mang lại thành công cho JEP.
  • Cam kết xây dựng một hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là tập trung vào nguồn nhân lực.
  • Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đồng thời chuẩn hóa hệ thống phân phối và cung cấp các dịch vụ đi kèm.
  • Tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng từ đầu đến cuối.
  • Hướng đến sự tăng trưởng thông qua hợp tác và liên minh với các đối tác chiến lược.
  • Đề xuất quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững, đa dạng và bình đẳng, tạo ra một cộng đồng kinh doanh mạnh mẽ và cùng nhau phát triển.

2. Sứ mệnh:

  • Công ty TNHH JEP JAPAN tồn tại và phát triển với tâm huyết chung cho lợi ích của cộng đồng, không ngừng đổi mới để gia tăng giá trị cho mỗi thành viên trong ngôi nhà mang tên JEP.
  • Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng và thành công chung cho quý khách hàng và đối tác. Điều này thể hiện sự cam kết của chúng tôi đối với chất lượng, dịch vụ, và mối quan hệ lâu dài, nhằm xây dựng một cộng đồng kinh doanh mạnh mẽ và bền vững.

3. Giá trị cốt lõi:

  • Đặt con người vào trung tâm của mọi hành động.
  • Tôn trọng và đánh giá cao sự đa dạng và khác biệt.
  • Liên tục nỗ lực đổi mới và hoàn thiện.
  • Chăm sóc và quan tâm đến nhân viên, khách hàng, môi trường, và cộng đồng xung quanh.
  • Luôn giữ lời hứa và trung thực trong mọi cam kết.
  • Tin tưởng vào tương lai và không ngừng học hỏi.
  • Duy trì đam mê và nhiệt huyết trong công việc.